2016-05-12 12:15Nyheter

35 år med ärtsoppa och pannkaka

null

Sex gånger om året träffas en grupp pensionerade säljare i Borås, och så har man gjort i 35 år. Trots att karriären är över är yrkessamhörigheten stor.

I slutet av 1970-talet var en grupp medlemmar i Säljarnas avdelning Borås nära pensionsåldern, men de kände starkt att de ville fortsätta ha kontakt med sina yrkeskollegor. 1981 bildades därför Säljarnas Veteranklubb.

Sedan 2007 är det Rolf Bronshammar som håller i verksamheten. Han har varit medlem i Veteranklubben sedan slutet av 1980-talet. I höst fyller han 89 år.

– När karriären tog slut blev det ett sorts tomrum, och så är det nog för många av deltagarna. Säljare kunde förvisso vara ett rätt ensligt yrke. Men när man var ute och reste träffade man många andra säljare på hotell och restauranger, säger Rolf Bronshammar.

Många gånger var samhörigheten med säljarna ute på fältet större än med kollegorna på det egna företaget, berättar han.

– Ja, jag tror nog att i många stycken var det så. Man lärde känna många människor när man reste. En del hotell ordnade också särskilda sammankomster för säljare.

Uppslutningen är stor när Veteranklubben träffas. Omkring 50 personer brukar dyka upp.

Tre torsdagar under våren och tre på hösten träffas man. Varje gång står ärtsoppa och pannkakor på lunchmenyn.

– Vi har ätit ärtsoppa i 35 år nu. De senaste 20 åren dessutom på samma lunchställe. Jag gillar traditioner, det är trevligt. Jag har varit medlem i Säljarnas i 61 år. Jag har varit gift i 63 år med samma fru också.

Till varje möte bjuder man in en föreläsare. Senaste föredraget handlade om familjejuridik. Ett tidigare ämne har varit kinesiskt porslin. Andra gånger har lokala kända företagsledare gästat klubben.

Numera är även andra än medlemmar i Säljarnas Riksförbund välkomna, men för att få vara med krävs en säljarbakgrund.

Rolf Bronshammar har jobbat som säljare i hela sitt yrkesverksamma liv.

– Jag har varit i dagligvarubranschen i större delen av min karriär. Under en period tog jag hand om en konfektyrfabrik. Min säljarbana avslutade jag på ett säljföretag. Det var en aktiv tid, och det var mycket roligt.

Han nådde pensionsåldern för snart 24 år sedan, men han ser sig fortfarande som säljare.

– Ja, den rollen kommer jag nog inte att lämna, oavsett hur gammal jag blir.

Och han har faktiskt inte heller slutat jobba helt och hållet, trots sina snart 89 år.

– Jag hjälper till lite på olika håll när det behövs, säger han.

Bernt Asp är en annan av klubbens trogna gäster. Han var länge aktiv i Säljarnas lokala avdelning i Borås. När han pensionerades för fyra år sedan tog han med sig sitt engagemang in i Veteranklubben.

– Det som är trevligt är att alla har varit säljare och affärsmän. Säljkulturen har alltid varit stark i Borås. Hela staden är uppbyggt kring textil- och konfektionsindustrin, säger han.

I oktober firar Veteranklubben sitt 35-årsjubileum. Efter omröstning bestämdes att det ska ske med en traditionell oktoberfest.

Men innan dess, i maj, är det dags för den årliga bussutflykten. Som vanligt var det strid på kniven om de 50 platserna.

– När anmälningslistan gick runt på vårt senaste möte blev den fulltecknad innan den nådde fram till de sista gubbarna. Så nu har vi diskuterat om vi kanske måste lotta om vilka som får följa med, säger Rolf Bronshammar.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.