2014-03-20 15:09Pressmeddelande

Bilen en riskfylld arbetsplats för säljare

null

Var femte dödsolycka på jobbet sker i trafiken. Fyra av tio säljare som kör bil i tjänsten har råkat ut för en olycka. Men fortfarande är det ovanligt att arbetsgivare ser bilen som en arbetsplats och tar det ansvar som krävs för en säker arbetsmiljö.

Säljarnas har i februari genomfört en undersökning bland de medlemmar som kör bil i tjänsten. Undersökningen fokuserar på säkerhet, arbetsmiljö och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid bilkörning.

Bilden som framträder är allt annat än ljus. Av drygt 1 100 svarande, uppger endast en av fyra att deras arbetsgivare har en trafiksäkerhetspolicy. Hela 85 procent har aldrig fått någon utbildning i trafiksäkerhet eller bilkörning av sin arbetsgivare.

- Sammanfattningsvis är resultaten bedrövliga, särskilt när arbetsgivares arbetsmiljöansvar är så tydligt i lagtexten. Arbetsgivare är skyldiga att bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Säljare med bilen som arbetsplats utsätts i dag för onödiga risker, säger Wilhelm Kaldo, förbundsjurist hos Säljarnas.

- Situationen är förmodligen en kombination av okunskap och glömska hos arbetsgivarna. Det är inte lika givet att uppfatta bilen som en arbetsplats, tillägger Wilhelm Kaldo.

Många besvär och regelbrott
Undersökningen visar även på annat som måste uppmärksammas av arbetsgivare och andra aktörer. En av fyra säljare har fått återkommande besvär av bilkörning i tjänsten. Fler än hälften av alla säljare bryter mot trafikregler och/eller företagspolicyn vid bilkörning för att hinna med sina arbetsuppgifter. En av fem har dessutom kört bil när de uppenbart inte varit i skick att göra det.

- Jag är inte helt överraskad. Som säljare och tjänstebilsförare kan jag instämma i att verkligheten ibland ser ut så här för oss, säger Lennart Svahn, förbundsordförande i Säljarnas.

- Självklart accepterar vi inte att det är så här för våra medlemmar. Men samtidigt vill jag inte enbart skuldbelägga arbetsgivarna. Frågan är komplex, och vi måste hantera den på bred front. Det handlar om att medvetandegöra situationen och att arbetsgivare, fackliga organisationer, utbildningsaktörer och myndigheter som Arbetsmiljöverket gör gemensam sak för allas bästa. Jag är den första att välkomna lösningsorienterad dialog, förklarar Lennart Svahn.

Kvinnor mer utsatta
Det är ingen nyhet att betydligt fler män än kvinnor är säljare och kör bil i tjänsten. För Säljarnas är det en viktig fråga att aktivt främja mångfald i säljyrket. Därför är det extra alarmerande att kvinnor i betydligt större utsträckning upplever negativa följder som fysiska besvär, stress och hög arbetsbelastning av bilkörning i tjänsten. Nästan dubbelt så stor andel kvinnor som män har övervägt att avsluta en anställning som kräver bilkörning i tjänsten.

- Det här bör tas på allvar och granskas närmare. Om säljyrket, företagen och samhällsekonomin ska ha en ljus framtid har vi definitivt inte råd att stänga ute kvinnor och bli oattraktiva för en stor rekryteringsbas, menar Lennart Svahn.

------------------------------------------------------

Fakta om undersökningen
Undersökningen, bestående av 30 frågor, genomfördes 17-24 februari med 1 107 svarande bland Säljarnas medlemmar. Den omfattar både tjänstebilsförare och de som kör egen bil i tjänsten.

Resultaturval

 • Fler än sju av tio kör bil dagligen.
 • Nästan två av tre kör mer än 3 000 mil per år.
 • Endast en av fyra uppger att deras arbetsgivare har trafiksäkerhetspolicy (eller arbetsmiljöpolicy som täcker trafiksäkerhet).
 • 85 procent har inte fått någon utbildning i trafiksäkerhet eller bilkörning av sin arbetsgivare.
 • Fyra av tio har råkat ut för tillbud eller olycka.
 • En av tre kvinnor respektive en av fyra män har fått återkommande besvär av bilkörning i tjänsten (psykiska, fysiska eller både och).
 • Nästan dubbelt så stor andel kvinnor än män har övervägt sluta anställning på grund av bilkörning i tjänsten.
 • Fyra av tio har råkat ut för tillbud eller olycka vid bilkörning i tjänsten.
 • Knappt två av tio svarar ja på frågan om arbetsgivaren har rutiner för att följa upp tillbud och olyckor vid bilkörning.
 • Endast varannan arbetsgivare har kontrollerat att den anställde har körkort.
 • Fler än hälften bryter mot trafikregler och/eller företagspolicyn för att hinna med sina arbetsuppgifter.
 • En av fem har kört bil när de uppenbart inte varit i skick att göra det.
 • Fler än hälften skriver och läser sms och mejl eller surfar under bilkörning.
 • Tre av tio ger sin arbetsgivare betyget Dåligt eller Mycket dåligt vad gäller ansvar för säkerhet och arbetsmiljö vid bilkörning i tjänsten.

Fakta om Säljarnas  

Säljarnas är ett politiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, såväl anställda som egenföretagare.  Förbundet är specialiserade på villkor, avtal och frågor som gäller just dessa yrkesgrupper. Säljarnas arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna i deras yrkesroller. Förbundets mål är att flytta fram säljarnas och marknadsförarnas positioner i samhället.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.