2017-12-06 08:00Pressmeddelande

Klart med bättre kollektivavtal för telefonsäljare

null

Säljarnas Riksförbund och Kontakta har tecknat ett unikt kollektivavtal för telefonsäljare. Målsättningen är att fler företag ska kunna teckna kollektivavtal anpassat för personal som arbetar med försäljning via telefon. Det ska skapa förutsättningar för en trygg arbetsmarknad.

Det kollektivavtal som tidigare funnits har inte varit tillräckligt anpassat till telefonförsäljaryrket - eller så har kollektivavtal inte tillämpats alls. För att kunna erbjuda ett anpassat och tillgängligt avtal för säljare har nu ett unikt kollektivavtal tagits fram av Säljarnas Riksförbund och Kontakta.

Det nya kollektivavtalet innehåller förutom det ordinarie regelverk som redan finns i Säljarnas kollektivavtal för säljare, även tydliga regler för anställningsformer, arbetstider, lägstalön samt beräkningar för hur lönegrundande olika rörliga ersättningar är vad gäller semester, sjuklön, föräldralön, pension och uppsägningslön. Säljaravtalet är specialanpassat för personal som arbetar med försäljning via telefon.

- Säljarnas Riksförbund är specialiserade på villkor och regler för säljare samt lönesättning där rörliga löner ofta är vanligt. Våra jurister har hög kompetens inom området. Därför har vi tagit fram en specialvariant av Säljaravtalet som på ett mycket bra sätt riktar sig specifikt till telemarketing, säger Jan Zetterström, Säljarnas förbundsordförande.

Kontakta välkomnar det nya avtalet och ser positivt på ett samarbete med Säljarnas Riksförbund.

- Många företag vill teckna kollektivavtal för sin personal, men har av olika skäl inte kunnat då existerande avtal inte har varit anpassade för verksamheter med renodlad telemarketing. Nu erbjuder vi ett avtal som utöver anpassningar i regelverken också anger en lägstalön, så att anställda kan känna sig trygga både vad gäller anställning och lön.

Försäljning via telefon, s.k. telemarketing, blir allt viktigare för företag och organisationer. På en marknad där allt fler kundmöten sker på distans är telefonen oslagbar som säljkanal, då telefonen på många sätt erbjuder hög effektivitet för kommunikation människor emellan. Antalet anställda som arbetar med telefonförsäljning ökar stadigt och erfarenhet av telefonförsäljning är idag meriterande i många sammanhang.

Kontakt
Jan Zetterström, Förbundsordförande Säljarnas, tel 072 726 63 53, mail jan.zetterstrom@saljarnas.se
Tina Wahlroth, VD Kontakta, tel 0735 66 55 22, mail tina.wahlroth@kontakta.se

Säljarnas Riksförbund är ett partipolitiskt oberoende riksförbund med fackliga rättigheter som inte är kopplat till något politiskt parti eller anslutet till någon centralorganisation. Vi är en ideell organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna som givit oss förtroendet att driva deras intressen i ett större perspektiv. Säljarnas bildades år 1884 och är ett av Sveriges äldsta fack- och yrkesförbund. Historiskt har förbundet alltid varit specialiserat gentemot handelsresande, agenter, säljare och andra verksamma inom försäljning. Allt för att trygga deras yrkesverksamma vardag och även deras framtid efter pensioneringen.

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Kommunikation på distans med kunder och konsumenter är en mycket central del av den verksamhet Kontaktas medlemmar bedriver. Kontakta belönar årligen medlemmar som erbjuder seriösa och etiska kundmöten med kvalitetsutmärkelsen ”Trygg Kundkontakt”.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.