2022-03-07 06:15Pressmeddelande

Lönerna för säljare vänder upp igen.

 

 

I årets lönestatistik för säljare i Sverige kan vi se en uppgång i de rörliga lönerna jämfört med föregående år.

 

I 2022 års lönebarometer inom försäljning ser vi att den högsta snittlönen finns inom Medicin, Data och IT samt Hälsa och sjukvård. Lönenivåerna närmar sig åter 2019 års höga nivå, innan Coronapandemin bröt ut. Samtidigt som försäljare inom hotell/restaurang, turism och handel däremot har inte ökat på samma vis och i vissa fall även fortsatt att minska.

 

  Störst påverkan har rätt bransch och rätt jobb. Här kan lönen skilja sig rejält beroende på var du jobbar, vilket är en naturlig effekt av pandemirekommendationerna. Säger Jan Zetterström, Ordförande på Säljarnas Riksförbund. 

 

Undersökningen visar även att personer utan provisionslön har en lägre snittmånadslön på 41 723 kronor jämfört med snittet för hela gruppen utan personalansvar som hade 49 992 kronor i månadslön.

Löpande provision är det som har ökat mest jämfört med föregående år. En anledning är att det ansetts mer effektivt med en provision för att påverka försäljningsresultatet på kort sikt.

 

  Barometern visar att de som har en provisionsbaserad lön kopplad till säljbudget har en högre lön. Lönenivån påverkas i hög grad även av om säljaren har ett personalansvar, berättar Patrik Nordkvist, VD på Försäljningschefen Sverige AB.

 

Statistiken visar att skillnaden i snittmånadslön mellan kvinnor och män ligger på 10%. Vilket är en minskning från året innan (12%).

Inom Medicin/bioteknik/kemi ser vi för första gången att kvinnor har gått förbi männen och är de med högst lön.

 

Löneskillnaden mellan personer utan personalsvar och med personalansvar ligger på 43 procent. Skillnaden är väldigt lik tidigare år och verkar inte ha påverkats av pandemin.

 

Lönebarometern är en sammanställning av löner för olika yrkeskategorier inom säljyrket där 3 826 deltog i 2022 års undersökning, gjord av Säljarnas Riksförbund och Försäljningschefen Sverige AB.

 

Försäljningschefen Sverige AB hjälper företag och individer att skapa ökad försäljning och uthållig tillväxt. Försäljningschefen erbjuder föreläsningar, utbildning och rådgivning.

 

 

 


Om Säljarnas

Säljarnas Riksförbund är ett opolitiskt förbund med fackliga rättigheter och kollektivavtal anpassat för bolag med inriktning på försäljning. Säljarnas har 10 lokalavdelningar över hela Sverige med kansli och juristavdelning i Stockholm.