2012-06-18 08:02Pressmeddelande

Mäklarmyten

null

Nyutexaminerade fastighetsmäklare får ofta räkna med extremt låg eller ingen lön alls under flera månaders tid. Även om en mäklare lägger ner arbetstid på annonsering, prospekt och visningar får han eller hon ingen ersättning om objektet inte blir sålt. En del fastighetsmäklare tvingas till och med sluta sin anställning när redan intecknade affärer går i stöpet och de blir skyldiga att betala tillbaka lön till sin arbetsgivare.

-       På Säljarnas vill vi att de knappa provisionslönerna ses över omgående så att mäklare, mäklarstudenter och deras kunder slipper lida av den enorma ekonomiska stressen det genererar, säger Säljarnas förbundsordförande Lennart Svahn.

Att fastighetsmäklaryrket är ett glidarjobb som genererar skyhöga löner är en vanlig uppfattning. Men som nyutexaminerad mäklare ser det ofta väldigt annorlunda ut. Innan man etablerat ett kontaktnät och kommit in i sitt nya arbete följer ofta ett antal hårda månader som många gånger kan leda till torka på lönekontot och ibland till och med skulder.

-       Är man nyutexaminerad, utan kontaktnät, kan det handla om ännu längre perioder av osålda objekt och dålig lön, säger mäklaren Felipe Martinez som är mycket missnöjd med branschens lönesystem och skriver om ämnet i sin blogg http://fastighetsmarknaden.wordpress.com/.

Medan de mer etablerade i yrkeskåren kan välja att starta eget eller skriva franchisingavtal tvingas ofta nyutexaminerade mäklare att ta de jobb som erbjuds. Det innebär oftast en anställning på någon av de stora fastighetsbyråerna med endast provisionsbaserad lön, vilket kan vara väldigt tufft för någon som är helt ny i branschen. Räknar man på hur mycket de flesta anställda fastighetsmäklare, som enbart har provisionslön, tjänar på en genomsnittlig affär är det inga gigantiska summor. Tvärtom måste de hålla ett näst intill orimligt säljtempo för att lyckas tjäna ihop till en skälig månadslön.

-       Snittarvodet på försäljningen av till exempel en mindre lägenhet i Stockholm är efter moms omkring 36 000 kronor. Av den summan får mäklaren vanligtvis ut cirka 25 procent, det vill säga ungefär 6 300 kronor efter skatt, säger Felipe Martinez.

Säljarnas jurist Albert Malmberg som är specialiserad på arbetsrätt säger:

-       Fastighetsmäklare och mäklarföretagen är drivna av vinstförhoppningar. Det leder till avtal med mycket liten fast lön, eller enbart provision, vilket bidrar till ekonomisk stress. Det är också vanligt med tveksamma avtalsvillkor, som att semesterersättning ska anses ingå i lönen. Mäklarna är dessutom sällan anslutna till någon arbetstagarorganisation som kan ta tillvara deras intressen.

Men trots de osäkra löneutsikterna för nyutexaminerade är fastighetsmäklarutbildningarna runt om i Sverige mycket populära. Tommy Gerdemark, utbildningsledare på fastighetsmäklarprogrammet i Gävle, säger att många studenter oroar sig för lönerna som nyutexaminerade och att det är en het fråga.

-       Jag tycker mig se att mäklarbranschen håller på att få upp ögonen för problemet med endast provisionsbaserade löner och att man tar fram och överväger alternativ. Vi diskuterar och jobbar med frågan aktivt i vårt branschråd.

 Säljarnas är ett av de äldsta yrkesförbunden i Sverige, med stor erfarenhet när det gäller avtal med provisionsbaserade löner och ersättningar.

-       Vår erfarenhet är att en bra och skälig fast ersättning i botten och därutöver en provisionsbaserad ersättning, är bäst för både arbetsgivaren och den anställde. På förbundet arbetar våra jurister aktivt med att granska avtal, ge råd och hjälpa till att förhandla med arbetsgivare för att nå fram till bästa möjliga avtal och villkor för våra medlemmar, berättar Säljarnas förbundsordförande Lennart Svahn.


Presskontakter
 

Lennart Svahn, Förbundsordförande

Telefon 072-726 63 53

Mailadress: lennart.svahn@saljarnas.com

 

Albert Malmberg, Jurist

Telefon 08-617 02  12 eller 070-790 32 12

Mailadress: albert.malmberg@saljarnas.com

 

Marina Mickelsson, Marknadsansvarig

Telefon 08-617 02 13 eller 070-397 4972

Mailadress: marina.mickelsson@saljarnas.com

 

 

Fakta om yrkesförbundet Säljarnas  

Säljarnas är ett politiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, såväl anställda som egenföretagare.  Förbundet är specialiserade på villkor, avtal och frågor som gäller just dessa yrkesgrupper. Säljarnas arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna i deras yrkesroller. Förbundets mål är att flytta fram säljarnas och marknadsförarnas positioner i samhället.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.