2013-03-14 12:09Pressmeddelande

Nytt! - kollektivavtal för säljare

null

Säljare har länge omfattats av kollektivavtal för tjänstemän som saknar särskilda villkor om rörlig lön, som till exempel provisionsberäkning och redovisning.

Kollektivavtal har idag blivit en ”svensk standard”. En måttstock på att man som företag är en seriös arbetsplats, med struktur och tydliga villkor för alla anställda. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan kräver till exempel att företag ska vara kollektivavtalsanslutna för att de ska få söka nystartsstöd, lönebidrag och andra bidrag.

–  På Säljarnas kontaktar många medlemmar oss i frågor om vad som gäller för semester, sjuklön, föräldralön, pension och uppsägningslön när man har provisionsbaserad lön. Många arbetsgivare tycker också att det här är krångligt. De senaste åren har vi fått fler och fler förfrågningar om kollektivavtal från arbetsgivare med säljorganisationer som tillämpar rörlig lön.” Berättar Albert Malmberg, förbundsjurist på Säljarnas.

Förutom att man som kollektivanslutet företag får en ”kvalitetsstämpel” och kan söka olika bidrag så förenklar ett kollektivavtal avsevärt för en arbetsgivare. Många av de förhållanden som arbetsgivaren annars måste komma ihåg att skriva in i ett anställningsavtal är redan reglerade i och med ett kollektivavtal. Det gör att eventuella meningsskiljaktigheter med anställda minskar, och vid förhandlingar enligt §11 i MBL (som alla arbetsgivare är skyldiga att följa) har man bara en förhandlingspart istället för flera. Det förkortar informationsvägen mellan företag och anställda.

I kollektivavtalet för Säljare, eller ”Säljaravtalet”, som det kallas kan även tjänstemän utan rörlig lön innefattas. Den huvudsakliga skillnaden i jämförelse med andra kollektivavtal är att Säljaravtalet även innehåller tydliga regler för rörliga lönedelar.

–  Vi har tagit fram Säljaravtalet i första hand för företag där säljarna utgör en stor del av företaget, och där rörliga lönesystem som till exempel provision och bonus är vanliga. Men precis som säljare kan omfattats av kollektivavtal för andra tjänstemän, kan naturligtvis Säljaravtalet tillämpas på andra tjänstemän än säljare. Menar Albert Malmberg.

Presskontakter

Albert Malmberg, Förbundsjurist
Telefon 08-617 02 12 eller 070-790 32 12
Mailadress: albert.malmberg@saljarnas.com

Lennart Svahn, Förbundsordförande
Telefon 072-726 63 53
Mailadress: lennart.svahn@saljarnas.com


Fakta om yrkesförbundet Säljarnas  

Säljarnas är ett politiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, såväl anställda som egenföretagare.  Förbundet är specialiserade på villkor, avtal och frågor som gäller just dessa yrkesgrupper. Säljarnas arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna i deras yrkesroller. Förbundets mål är att flytta fram säljarnas och marknadsförarnas positioner i samhället.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.