2018-10-23 05:00Pressmeddelande

Säljare ett framtidsyrke med hög ersättning – men med behov av stöd

Att vara säljare har utvecklats till ett höglöneyrke. Den genomsnittliga månadslönen, inklusive en rörlig del, var 54 281 kronor per månad under 2018. Snittlönen steg till 79 629 kronor i månaden för de med en arbetsledande säljbefattning. Det visar en Försäljningslönebarometern, som är en webbaserad enkät.

Intresset för att bli säljare har ökat under de senaste åren är något som den fackliga organisationen Säljarnas tydligt märker av. Att ha försäljning som yrke ligger som andra plats på listan om svenskarnas drömjobb. Det visar Manpowers arbetslivsundersökning 2018.

- Det är mycket glädjande att säljyrket har blivit ett drömyrke och något arbetsgivarna är beredda att betala för. Vilket är något vi arbetat för under en lång tid, säger Jan Zetterström, förbundsordförande för Säljarnas Riksförbund, och fortsätter:

- Att vara säljare är fortfarande ett tufft och utsatt jobb med bland annat en hög del av lönen som är prestationsbaserad, vilken bland annat är svår att förutse. Sammantaget så upplever många säljare att man vill ha det stöd som vi på Säljarnas kan erbjuda – inte minst när man hamnar i situationer där man upplever att man är utsatt.

Andelen rörlig lön för personer verksamma inom försäljning var i snitt 27 procent av den totala lönen, medan 16 procent av säljarna uteslutande hade fast lön. Trots att merparten av respondenterna hade en ansenlig rörlig löneandel var det bara 37 procent som ansåg att det är lätt att följa och förutse hur stor den rörliga lönen kommer att bli.

- De områden som genererade mest missnöje var alla kopplade till lön och provision- och bonusmodeller. Undersökningsresultatet visar att cirka en tredjedel är missnöjda med sin rörliga lönedel. Här kan vi på Säljarnas ofta bidra till att skapa en bättre relation med mellan säljare och arbetsgivare, säger Jan Zetterström.

Ta del av Försäljningslönebarometern


Om Säljarnas

Säljarnas Riksförbund är en opolitisk intresseorganisation som styrs av medlemmarna och verkar för att hjälpa, stötta och föra samman alla som arbetar med försäljning, oavsett titel. Säljarnas Riksförbund är specialiserade på säljares förutsättningar och utmaningar genom hela karriären, grundades 1884 och är i dag Sveriges äldsta fackförbund. Med ledorden affärsmässighet, tillhörighet och trygghet drivs verksamheten över hela Sverige.