2018-05-29 08:00Pressmeddelande

Säljarnas certifierar Sveriges första Key Account Manager på EU-nivå

null

Säljarnas Riksförbund har nu certifierat Sveriges första Key Account Manager enligt SeQF - och öppnat ansökan för alla.

Säljarnas, Sveriges enda fackförbund enbart specialiserade på säljares förutsättningar och utmaningar, blev i februari först i Europa med att bli EU-certifieringsorgan för säljare. Certifieringen, EQF är initierad av EU och ansvarig i Sverige är Myndigheten för yrkeshögskolan. Målet är att få en gemensam standard som ska bidra till ökad rörlighet mellan länder och en högre status för säljyrket. Certifieringen innebär att kvalitetssäkra olika nivåer av säljare och den gemensamma standarden bygger på tre parametrar – kunskap, färdighet och kompetens.

I dagarna certifierades den första säljaren enligt det nya certifikatet - Åsa Nordvall.

– Det känns förstås väldigt speciellt. I dagsläget vet jag inte exakt hur jag kan ha nytta av det här, men mitt företag jobbar mycket internationellt, så i det sammanhanget kan certifieringen säkert vara bra, säger Åsa Nordvall i en intervju i tidningen Sälj.

Från och med nu kan även alla som jobbar som Key Account Manager, eller som gått en utbildning, skicka in sin ansökan till Säljarnas för att bli certifierad enligt SeQF. Hittills har 5 stycken blivit certifierade - Åsa Nordvall, Chistoffer Williamson, Beatrix Fager, Martin Nord och Fredric Ärlestål.

– Certifieringen innebär att vi, i första läget, kan verifiera kunskap, färdighet och kompetens för en key account manager (KAM), skapa en akademisk nivå för KAM-säljare. Det blir lättare för rekryterare, arbetsgivare och arbetstagare i anställningssituationer och det kommer också ge möjlighet att justera lönesättningar, något som i dag är lite problematiskt eftersom det finns så många titlar inom sälj, säger Jan Zetterström, förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund.

Kostnaden för att certifiera sig består av 2 delar, först en ansökningsavgift på 1500:- och sedan en certifieringsdel på 3300:-, totalt 4800:- för ett certifikat. Är man medlem i Säljarnas har man dock 10% rabatt på certifieringsdelen och betalar då 4500 kr totalt.

Fakta om Säljarnas Riksförbund

Säljarnas Riksförbund är en opolitisk intresseorganisation som styrs av medlemmarna och verkar för att hjälpa, stötta och föra samman alla som arbetar med försäljning, oavsett titel. Säljarnas Riksförbund är specialiserade på säljares förutsättningar och utmaningar genom hela karriären, grundades 1884 och är i dag Sveriges äldsta fackförbund. Med ledorden affärsmässighet, tillhörighet och trygghet drivs verksamheten över hela Sverige. 


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.