2013-03-27 16:57Pressmeddelande

Säljarnas förbättrar inkomstförsäkringen

null

Tvärt om mot flera andra fackförbund som på grund av höga kostnader för sina inkomstförsäkringar tvingats höja medlemsavgiften eller helt avveckla sina försäkringar, har Säljarnas beslutat att förbättra basförsäkringen som ingår i medlemskapet. Högsta försäkringsbara månadsinkomst höjs från och med den första april till 50 000 kronor, utan att det påverkar medlemsavgiften.

Lågkonjunktur och den stigande arbetslösheten inom många branscher har gjort att inkomstförsäkringarnas premier stigit kraftigt. En del stora fackförbund med reserver härdar ut, medan andra tvingas till drastiska åtgärder. Säljarnas däremot gör tvärt om. De två senaste åren har de förbättrat sin inkomstförsäkring.

-  Vi har lyssnat på våra medlemmar, säger förbundsordförande Lennart Svahn. Förra året sänkte vi kvalificeringstiden, det vill säga antalet månader du måste ha omfattats av försäkringen för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. I år har flera medlemmar hört av sig till oss och önskat en höjning av högsta försäkringsbara månadsinkomst i basförsäkringen som ingår i medlemskapet. Därför beslutade vi att höja beloppet.

Säljarnas senaste medlemsundersökning visar att medelinkomsten per månad ligger runt 37 900 kronor. Nu höjer de från och med första april högsta försäkringsbara månadsinkomst i basförsäkringen som ingår i medlemskapet från 30 000 kronor till 50 000 kronor per månad.

-  Säljarnas arbetar i första hand förebyggande för att våra medlemmar aldrig ska behöva hamna i en situation där de blir arbetslösa, berättar Lennart Svahn. Vi lägger i huvudsak våra resurser på att stärka våra medlemmar i deras yrkesroller. Men i tider när arbetsmarknaden är skakig, känns naturligtvis inkomstförsäkringen extra viktig.

Vid arbetslöshet är idag ersättningen från a-kassan cirka 80 procent av en månadslön på högst 18 700 kr. Inkomstförsäkringen är tänkt att minska gapet mellan den faktiska månadsinkomsten och a-kassans ersättning och försäkra lönedelar över inkomsttaket i a-kassan.

Presskontakter

Lennart Svahn, Förbundsordförande
Telefon 072-726 63 53
Mailadress: lennart.svahn@saljarnas.com

Albert Malmberg, Förbundsjurist
Telefon 08-617 02 12 eller 070-790 32 12
Mailadress: albert.malmberg@saljarnas.com

Om Säljarnas
Säljarnas är ett partipolitiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, både anställda och egenföretagare.  Förbundet är specialiserat på villkor och avtal som gäller för just dessa yrkesgrupper och arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna i deras yrkesroller. Säljarnas mål är att flytta fram säljarnas position i samhället och på arbetsplatsen. För mer information besök gärna www.saljarnas.com.

Om Säljarnas
Säljarnas är ett partipolitiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, både anställda och egenföretagare.  Förbundet är specialiserat på villkor och avtal som gäller för just dessa yrkesgrupper och arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna i deras yrkesroller. Säljarnas mål är att flytta fram säljarnas position i samhället och på arbetsplatsen. För mer information besök gärna www.saljarnas.com.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.