2018-02-14 08:00Pressmeddelande

Säljarnas Riksförbund blir EU:s nya certifieringsorgan för säljare

null

– Sveriges största yrkesgrupp klara för certifiering

Säljarnas Riksförbund är först i Europa med att bli EU-certifieringsorgan för säljare. Certifieringen, EQF är initierad av EU och ansvarig i Sverige är Myndigheten för yrkeshögskolan. Målet är att få en gemensam standard som ska bidra till ökad rörlighet mellan länder och en högre status för säljyrket. Certifieringen innebär att kvalitetssäkra olika nivåer av säljare och den gemensamma standarden bygger på tre parametrar – kunskap, färdighet och kompetens.

Först ut att kunna certifieras är den högsta kategorin säljare, så kallade key account managers. Den nya certifieringen går under titeln SEQF i Sverige och under året ska minst 25 säljare certifieras.

– Motsvarande gjorde IHM när det handlade om marknadsförare för över 30 år sedan. Nu är det äntligen vår tur. SEQF kommer att underlätta både för rekryterande företag och individer att matcha rätt kompetens med rätt roll på arbetsmarknaden, vilket också på sikt kommer ge säljare en högre status, säger Jan Zetterström, förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund.

Certifieringen förväntas skapa nytta och förenkla för såväl rekryterare som Arbetsförmedling och individ. Och framöver ska fler säljkategorier ingå i certifieringen. Att genomföra en certifiering kräver ingen formell utbildning utan bygger helt och fullt på säljarens kunskap, färdighet och kompetens för den specifika roll man certifieras inom.

– Certifieringen innebär att vi, i första läget, kan verifiera kunskap, färdighet och kompetens för en key account manager (KAM), skapa en akademisk nivå för KAM-säljare. Det blir lättare för rekryterare, arbetsgivare och arbetstagare i anställningssituationer och det kommer också ge möjlighet att justera lönesättningar, något som i dag är lite problematiskt eftersom det finns så många titlar inom sälj, säger Jan Zetterström.

– Vi är glada över att det första kvalifikationerna nu är inplacerade i SeQF och vi ser ett växande intresse från många branscher. Det är extra roligt att vi nu placerat in KAM i kvalifikationsramverket, eftersom Säljarnas Riksförbund varit tidigt ute med ett aktivt arbete tillsammans med oss för att verka för att kvalifikationsramverket ska tillämpas, säger Christer Bergqvist, verksamhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Säljarnas Riksförbund är specialiserade på säljares förutsättningar och arbetsvillkor, och hjälper sina medlemmar med frågor kring arbetsvillkor som bonus och rörliga löner.

För mer information kontakta:
Jan Zetterström, förbundsordförande på 072-726 63 53 eller via epost: jan.zetterstrom@saljarnas.se
Kerstin Littke, Nationell samordnare för SeQF på MYH, på 010-209 01 82, via epost: kerstin.littke@myh.se

Fakta om Säljarnas Riksförbund

Säljarnas Riksförbund är en opolitisk intresseorganisation som styrs av medlemmarna och verkar för att hjälpa, stötta och föra samman alla som arbetar med försäljning, oavsett titel. Säljarnas Riksförbund är specialiserade på säljares förutsättningar och utmaningar genom hela karriären, grundades 1884 och är i dag Sveriges äldsta fackförbund. Med ledorden affärsmässighet, tillhörighet och trygghet drivs verksamheten över hela Sverige. 


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.