2021-02-05 13:42Pressmeddelande

Säljarnas Riksförbunds största ökning av antal medlemmar på 15 år.

Under coronapandemin och år 2020 har Säljarnas Riksförbund lyckats öka medlemsantalet med 9%. Det är den största ökningen på 15 år.

Jag tror att en stor del av ökningen beror på att säljare som yrkeskår har drabbats hårt av coronapandemin. Kunder kan inte ta emot och säljare kan inte åka. Två sidor av problemet, berättar Jan Zetterström förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund.  

Säljarnas riksförbunds jurister har märkt av en kraftig ökning av inkommande ärenden.  Frågor som rör allt ifrån permitteringar, uppsägningar och sämre lönevillkor till förmånsvärde på bilen. Idén om att hjälpa säljare att driva frågor som är viktiga är något som alltid varit en kärna för organisationen, något som nu börjar uppmärksammas hos säljare.

Coronapandemin har gjort att fler har fått upp ögonen för hur viktigt det är med trygghet och vi har fått en chans att visa varför vi behövs, både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Wilhelm Kaldo, jurist på Säljarnas Riksförbund. 

Säljarnas riksförbund jobbar dagligen för en ökad varumärkeskännedom. Den stora satsningen sker främst i marknadsföring på sociala medier. Målet är att finnas där medlemmar och potentiella medlemmar rör sig.

Det arbete vi har lagt ner på marknadsföringen har gett resultat och framåt ser vi en fortsatt ökning av antalet medlemmar. Oavsett om coronapandemin försvinner så kommer säljarnas vardag att förändras, vilket gör att vi behövs säger, Jan Zetterström förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.