2021-08-17 06:30Pressmeddelande

Säljarnas tecknar kollektivavtal med Frilans Finans, Sveriges största arbetsgivare för gigarbetare.

Jan Zetterström förbundsordförande på Säljarnas och Stephen Schad VD på Frilans Finans. Jan Zetterström förbundsordförande på Säljarnas och Stephen Schad VD på Frilans Finans.

Frilans Finans i Sverige ingår kollektivavtal som omfattar cirka 20 000 egenanställda med Säljarnas, ett opolitiskt och fristående fackförbund. Tillsammans möjliggör de två organisationerna att göra det moderna arbetslivet socialt hållbart genom att kombinera frihet och trygga arbetsvillkor.

- Frilans Finans drivs av ett starkt engagemang för ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsliv som möter den framtida arbetsmarknadens behov. Egenanställda är arbetstagare och ska därför vara en del av den svenska modellen. Detta blir verklighet genom kollektivavtalet med Säljarnas, säger Stephen Schad, VD i Frilans Finans.

Genom kollektivavtalet med Säljarnas skapas förutsättningar för ett hållbart arbetsliv över tid. Den huvudsakliga skillnaden i jämförelse med andra kollektivavtal är att avtalet med Säljarnas även innehåller tydliga regler samt beräkning och redovisning av rörliga lönedelar som är anpassade för egenanställda.

-  Säljarnas är specialister på de villkor och avtal som gäller yrkesroller med stort individuellt ansvar. Det gör också att vi har kunskap och verktyg för att bistå egenanställda i deras arbetsliv. När dessa vill ha råd eller hjälp kan vi snabbt sätta oss in i deras arbetssituation och ge dem det stöd och den trygghet de behöver, säger Jan Zetterström, förbundsordförande för Säljarnas.

De egenanställda hos Frilans Finans som väljer att teckna medlemskap i Säljarnas får bland annat ta del av förmåner som ökad trygghet i vardagen med inkomstförsäkring, hjälp och stöd från jurister, möjlighet till en bättre lön för sitt arbete genom tillgång till Säljarnas lönestatistik samt ökade möjligheter att röra sig framåt i karriären genom utbildning och karriärcoachning.

Vi på Säljarnas vill välkomna den moderna typen av anställning, och därmed erbjuda all trygghet som bör finnas då de är anställda, säger Wilhelm Kaldo, förbundsjurist på Säljarnas.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.