2012-10-10 11:45Pressmeddelande

Säljarnas utser årets tjänstebil 2012

null

För många säljare är tjänstebilen ett centralt arbetsredskap och många gånger även i stor utsträckning deras arbetsplats. Därför genomför Säljarnas Yrkesförbund varje år ett tjänstebilstest där säljare provkör, testar och utser årets tjänstebil. 

-       Testet är inte som de flesta andra biltester, menar Säljarnas ordförande Lennart Svahn. Våra tester utgår främst ifrån Säljarens yrkesbehov och fokuserar inte enbart på prestanda utan utgår mer ifrån det mänskliga perspektivet. 

Valet av tjänstebil, som både praktiskt arbetsredskap och väl fungerande arbetsplats, är en betydelsefull del i Säljarnas arbete med att aktivt utveckla och hjälpa medlemmarna i deras yrkesroller.

-       Vi utgår alltid från volymbilar som är vanligast bland våra medlemmar, eftersom inköpspris, servicekostnader och totalekonomi är viktiga kriterier vid valet av tjänstebil, berättar Lennart.

 I år testar Säljarnas kombibilar som ligger i prisklass under 7,5 prisbasbelopp. Alla uppfyller årets miljökrav på högst 120 gram C2O per kilometer.

Fredag 19/10, Såstaholm Hotell och Konferens.

12.30 – 13.00                 Bilarna som är med i testen förevisas
Bilarna står uppställda på Såstaholms gård och återförsäljare finns på plats för att svara på frågor om bilarna. Lennart Svahn, Säljarnas ordförande är också där.

13.00 – 13.30                 Vinnare av årets tjänstebil 2012 koras
Testjuryn meddelar testresultaten och läser upp vinnarmotiveringen.

13.45 – 14.30                  Ulf  Svensson från Bil Sweden
Berättar om nya miljöbilsnormen, nya tjänstebilsbeskattningen och bilförsäljningens utveckling inom EU.

Presskontakter

Lennart Svahn, Förbundsordförande
Telefon 072-726 63 53
Mailadress: lennart.svahn@saljarnas.com

Marina Mickelsson, Marknadsansvarig
Telefon 08-617 02 13 eller 070-397 4972
Mailadress: marina.mickelsson@saljarnas.com

Fakta om yrkesförbundet Säljarnas  

Säljarnas är ett politiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, såväl anställda som egenföretagare.  Förbundet är specialiserade på villkor, avtal och frågor som gäller just dessa yrkesgrupper. Säljarnas arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna i deras yrkesroller. Förbundets mål är att flytta fram säljarnas och marknadsförarnas positioner i samhället.

För mer information besök gärna: www.saljarnas.com


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.