2021-03-22 07:05Pressmeddelande

Snittlönen för en säljare har sjunkit med 6 000 kr i månaden

En rykande färsk lönestatistik visar att snittlönen för säljare har sjunkit med hela 6 000 kr. Lönebarometern är en sammanställning av löner för olika yrkeskategorier inom säljyrket där 3 968 deltog i 2021 års undersökning, gjord av Säljarnas Riksförbund och Försäljningschefen Sverige AB.

2021 års lönebarometer inom försäljning visar att säljares rörliga del på lönen har sjunkit kraftigt från 19 procent till 11 procent. Coronapandemin har spelat stor roll och har påverkat företagen och möjligheter att göra affärer, positivt för vissa och negativt för andra.

– Vi kan se en dramatisk skillnad i lön från bransch till bransch, där situationen med Coronapandemin har medfört att vissa säljare har tjänat betydligt mindre än andra, exempelvis inom storkök, säger Jan Zetterström, förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund.

Undersökningen berättar även att högsta snittlönen finns inom Data och IT följt av bank, finans, försäkring och fordonsindustrin. Störst skillnad i snittmånadslön mellan branscherna finns mellan Data & IT och Hotell/restaurang och turism. Två branscher med helt olika förutsättningar att tackla Corona pandemin.

Enligt rapporten upplever endast 35 procent att det är lätt att förutse och följa sin rörliga lön. Fördelningen i svaren har inte ändrats avsevärt sen tidigare år vilket kan tolkas som att det beror på krångliga provisions- och bonussystem och inte på grund av pandemin.

– Jag tycker att man ska se över bonus- och provisionssystem regelbundet, så att de lever efter hur företaget och marknaden ser ut. Det är också viktigt att säkerställa så att både chefer och medarbetare förstår när och hur bonusen delas ut, säger Patrik Nordkvist, VD på Försäljningschefen Sverige AB.


Om Säljarnas

Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen är några av de ingredienser som gör vårt yrke så speciellt. Det är också därför Säljarnas valt att gå sin egen väg. Vi är något så ovanligt som ett fackförbund som lägger huvudfokus på individen. Vi är alltså mindre intresserade av att som grupp söka konfrontation med en motpart, utan satsar mer på att aktivt hjälpa och utveckla dig i ditt jobb som säljare. Vi kan din vardag Vi vänder oss uteslutande till dig som arbetar med försäljning och marknadsföring. Vi vet hur din vardag ser ut och är specialister på de villkor och avtal som gäller för just dig. Därför kan vi snabbt sätta oss in i din arbetssituation när du vill ha råd eller hjälp och ge dig det stöd och den trygghet du behöver – oavsett om du är anställd eller egenföretagare.